I AM.

1. Chakra (Wurzel): Muladhara

I FEEL.

2. Chakra (Sakral): Svadhistana

I DO.

3. Chakra (Solar Plexus): Manipura

I LOVE.

4. Chakra (Herz): Anahata

I SPEAK.

5. Chakra (Kehle): Visshudha

I SEE.

6. Chakra (Auge): Ajna

I KNOW.

7. Chakra (Krone): Sahasrara